Alasivun pääkuva

Mjölk och Hälsa rf

Mjölk och Hälsa rf är en folkhälsoorganisation som verkar i samarbete med finländska och utländska experter och organisationer. Den följer med de senaste undersökningarna om mjölk och mjölkprodukter samt förändringar i konsumtionsvanor och informerande. Med hjälp av undervisningsmaterial, föreläsningar och rapporter håller Mjölk och Hälsa rf yrkesfolk inom näring och hälsovård samt representanter för massmedia underrättade om den aktuella utvecklingen.

Mjölk och Hälsa rf grundades år 1958 i syfte att förbättra folkkosten. Medlemmar i Mjölk och Hälsa rf är en talrik skara finländska organisationer inom hälso- och näringsbranschen och mejerierna är stödande medlemmar. I förhållande till varumärkena är Mjölk och Hälsa rf opartisk.

Kontaktinformation

Mjölk och Hälsa har kontoret i Pasila i Helsingfors.

Postadress
Bölegatan 2
PB 115
00241 Helsingfors, Finland

Telefon 
Katariina Lallukka +358 400 566 202


E-post
Personalens e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@maitojaterveys.fi 

 

Personal

Katariina Lallukka,
Informatör i nutritionsfrågor och kommunikationschef


Magister i livsmedelsvetenskaper(LVM), legitimerad näringsterapeut Katariina Lallukka ansvarar för frågor och demonstrationsmaterial som gäller mjölk och kost för olika åldersgrupper. Katariina följer studier om mjölk och hälsa.

 

Leena Mällönen, 
Informationssekreterare


Leena Mällönen är en mångsysslare som ansvarar för beställning av material, sköter om kontakterna till media, medlemsorganisationerna och tryckerierna.

 

Mjölk och Hälsa rf

  • Informerar om vikten av bra kost och hälsosamma levnadsvanor för välbefinnandet
  • Främjar mjölkprodukternas ställning i den finländska kosten enligt riksomfattande rekommendationer

Mjölk och Hälsa rf producerar material om mjölk och mjölkprodukter samt om hälsosamma matvanor. För undervisning och vägledning av olika åldersgrupper finns broschyrer, häften, affischer, DVD- och Internetmaterial. Vi har ett stort urval på material också på svenska.

Hur beställer man vår material?

via elektronisk beställningsblankett

Vi kan skicka material bara till adresser i Finland.