Ravitsemuskatsauksen toimituskunta


MMM, FT Pau­la Ha­ka­la
Pro­fes­so­ri Han­nu Kor­ho­nen
MMM Lee­na Packalén
Pro­fes­so­ri Päi­vi Palo­joki
Do­sent­ti Aila Ris­sa­nen
FT, VTM Sirpa Sarlio
FT Tuu­la Tuu­re

Päätoimittaja: ETM Ka­ta­rii­na Lal­luk­ka

Toi­mi­tus­sih­tee­ri: ETM Krista Korpela-Kosonen, Viestintä Nutrimedia