Proteiinitäydennetyt jogurtti ja leipä parantavat ikääntyneiden proteiinin saantia

08.10.2015

Tavanomaisen juotavan jogurtin ja leivän korvaaminen vastaavilla tuotteilla, joihin oli lisätty proteiinia, lisäsi ikääntyneiden proteiinin saantia merkitsevästi sairaalasta kotiutuneilla ikääntyneillä tuoreessa hollantilaistutkimuksessa. Lisäksi proteiinin saannin jakautuminen päivän mittaan parani.

Ikääntyneillä proteiinin saannin riittävyys on haaste. Erityisesti haurailla ja sairaalasta kotiutuvilla saanti on tutkitusti liian vähäistä. Proteiinin riittävä saanti on erityisen tärkeää näillä ikääntyneillä lihaskadon ehkäisemiseksi. Proteiinin saannin jakautuminen tasaisesti pitkin päivää on niin ikään tärkeää. Lihasmassan kannalta 25–30 grammaa proteiinia ateriaa kohti on optimaalinen määrä.

Hauraiden vanhusten on usein hankala lisätä proteiinin saantia syömällä enemmän. Proteiinilla täydennetyistä tuotteista proteiinia saa enemmän, joten niitä syömällä on mahdollista parantaa proteiinin saantia.

Tutkimus oli pieni, mutta se antoi viitteitä proteiinin saannin paranemiseksi. Jatkotutkimuksia tarvitaan ja myös tietoa, lisääkö proteiinilla täydennettyjen tuotteiden nauttiminen lihasmassaa ja parantaako se toimintakykyä ikääntyneillä.

Kuvat havainnollistavat proteiinin saantia

Maito ja Terveys ry on tehnyt ikääntyneille proteiininsaantia havainnollistavan esitteen Maitoa kaikein ikää –hankkeessa muutama vuosi sitten. Esitteessä on annoskuvia maitovalmisteista ja muista proteiinin hyvistä lähteistä ja kääntöpuolella kalsiuminlähteistä. Kuvat auttavat kokoamaan päivän proteiiniannoksen. Suosittu esite on edelleen käytössä ja saatavilla. Esitteen pdf.

Tällä viikolla vietetään vanhusten viikkoa.

Lähde:
Van Til AJ ym. Effects of the daily consumption of protein enriched bread and protein enriched drinking yoghurt on the total protein intake in older adults in a rehabilitation centre: a single blind randomized controlled trial. J Nutr Health Aging 2014:19;525-530.

Lisätietoja:
ravitsemusasiantuntija Katariina Lallukka, puh. 0400 566 202 tai katariina.lallukka(at)maitojaterveys.fi