Ravintoarvomerkintä

Joulukuussa 2011 voimaan tulleen Elintarviketietoasetuksen myötä ravintoarvomerkintä muuttuu pakolliseksi 5 vuoden siirtymäajan jälkeen joulukuussa 2016. Elintarvikkeesta on kerrottava energiasisältö ja rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrät.

Suolan merkitseminen ravintoarvomerkintöihin muuttuu EU:n Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaisesti pakolliseksi viimeistään 13.12.2016. Jos ravintoarvomerkintöjä tehdään vapaaehtoisesti, ne tehdään Elintarviketietoasetuksen mukaisesti (13.12.2014 alkaen). Maitoon kuten kaikkiin natriumpitoisiin raaka-aineisiin tulee merkittäväksi suolapitoisuus, koska uusien sääntöjen mukaisesti suolan määrä ilmoitetaan kertomalla natriumpitoisuus 2,5:lla.

Marraskuussa 2014 annetun ja viimeistään 13.12.2016 sovellettavaksi tulevan kansallisen asetuksen (MMMa 1010/2014) mukaan juuston päällyksessä lukee ”voimakassuolainen” tai ”sisältää paljon suolaa”, jos suolaa on enemmän kuin 1,4 prosenttia. Uudet raja-arvot perustuvat natriumin kokonaismäärään suolaekvivalentiksi muunnettuna.

Merkintävaatimus koskee myös pakkaamattomia juustoja asetuksen antamien vaatimusten mukaisesti.

Lähde:
Maito ja Terveys ry, Maitotietoa